Artykuły

Instalacja SSP

Co to są Systemy Sygnalizacji Pożaru i gdzie mają zastosowanie?

Jeżeli chcesz poznać definicję pojęcia Systemu Sygnalizacji Pożaru oraz aktualne przepisy prawa dotyczące SSP (dawniej SAP) to niniejszy artykuł jest właście dla Ciebie.

Szczegóły

Co to są Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze i gdzie mają zastosowanie?

Poznaj definicję DSO, ich zastosowanie oraz przepisy prawne i normy dotyczące Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych.

Szczegóły