System alarmowy sygnalizacji włamania i napadu - I&HAS

W sytuacjach gdy dokonany jest zabór mienia w ubezpieczonych obiektach, ubezpieczyciele najczęściej wykorzystują brak stosownych uprawnień jako podstawowe kryterium odmowy wypłacenia odszkodowania lub brak realizacji dokumentacji w oparciu o podstawy prawne. Aby zabezpieczyć mienie oraz mieć podstawę do ubiegania się o odszkodowanie, należy mieć wdrożony odpowiednio zaprojektowany system alarmowy sygnalizacji włamania i napadu.

Do określenia niniejszej instalacji częstokroć stosuje się skróty SWiN (Sygnalizacja Włamania i Napadu) lub SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu), choć od 2009 roku jest wprowadzone przez PKN w normy w tłumaczeniu polskim PN-EN 50131-1:2009 profesjonalne określenie: I&HAS (Intruder & Hold up Alarm Systems). Ta sama jednostka normalizująca wydała również w języku polskim Specyfikację Techniczną CLC/TS 50131-7:2010, która to w sposób bardzo przystępny bardziej szczegółowo niż w normie opisuje zasady tworzenia instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

Każdy obiekt wymaga opracowania indywidualnego projektu systemu sygnalizacji włamania i napadu. Inaczej zatem będzie podchodziło się do zabezpieczenia obiektu biurowego, willi czy sklepu, a jeszcze inaczej do obiektów sakralnych lub obiektów muzealnych.

Projektowanie zabezpieczeń w muzeach i obiektach objętych nadzorem konserwatorskim wiąże się dodatkowo z koniecznością posiadania świadectwa NIMOZ – Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, co sprawia, że nie każde biuro projektowe może świadczyć w sposób rzetelny i profesjonalny tego typu usługi.


Projekty instalacji SSWiN

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

  • projektowanie instalacji SSWiN (Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu) oraz
  • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych SSWiN.

Jacek Balana, właściciel biura projektowego z przeszło 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu, posiada świadectwo NIMOZ (Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), dzięki któremu zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2013 poz. 69 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz nadania mu statutu, ma prawo do projektowania instalacji SSWiN (I&HAS) nie tylko obiektów muzealnych, ale również innych obiektów, tj. m.in. biurowce, apartamentowce, wille, obiekty turystyczne, serwerownie, obiekty sakralne i obiekty służb mundurowych czy służby zdrowia.

Projekt instalacji SSWiN dla istniejącego obiektu przygotowywany jest każdorazowo w oparciu o samodzielnie przeprowadzoną wizję lokalną i zapoznanie się z architekturą obiektu. Analizowana jest relacja słońca do elewacji, istnienie zagrożeń wynikających m.in. z pojawienia się światła reflektorów pojazdów zbliżających się do budynku, bliskości zakładów produkcyjnych generujących drgania, przebiegu linii kolejowych, itp. Szczegółowa analiza, choć na pozór nie związana z systemem I&HAS, ma poważne znaczenie w poprawnym doborze urządzeń zabezpieczających.

Obsługujemy wyłącznie klientów instytucjonalnych i biznesowych

Zlecenie sprawdzania lub projektowania instalacji I&HAS


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania systemów alarmowych włamania i napadu zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, należy kierować na adres mailowy kontakt@el-ter.pl lub do siedziby firmy Jacek Balana EL-TER.

Nota informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Naramie (32-095) ul. Graniczna 505. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.