System alarmowy sygnalizacji włamania i napadu - I&HAS

W sytuacjach gdy dokonany jest zabór mienia w ubezpieczonych obiektach, ubezpieczyciele najczęściej wykorzystują brak stosownych uprawnień jako podstawowe kryterium odmowy wypłacenia odszkodowania lub brak realizacji dokumentacji w oparciu o podstawy prawne. Aby zabezpieczyć mienie oraz mieć podstawę do ubiegania się o odszkodowanie, należy mieć wdrożony odpowiednio zaprojektowany system alarmowy sygnalizacji włamania i napadu.

Do określenia niniejszej instalacji częstokroć stosuje się skróty SWiN (Sygnalizacja Włamania i Napadu) lub SSWiN (System Sygnalizacji Włamania i Napadu), choć od 2009 roku jest wprowadzone przez PKN w normy w tłumaczeniu polskim PN-EN 50131-1:2009 profesjonalne określenie: I&HAS (Intruder & Hold up Alarm Systems). Ta sama jednostka normalizująca wydała również w języku polskim Specyfikację Techniczną CLC/TS 50131-7:2010, która to w sposób bardzo przystępny bardziej szczegółowo niż w normie opisuje zasady tworzenia instalacji sygnalizacji włamania i napadu.

Każdy obiekt wymaga opracowania indywidualnego projektu systemu sygnalizacji włamania i napadu. Inaczej zatem będzie podchodziło się do zabezpieczenia obiektu biurowego, willi czy sklepu, a jeszcze inaczej do obiektów sakralnych lub obiektów muzealnych.

Projektowanie zabezpieczeń w muzeach i obiektach objętych nadzorem konserwatorskim wiąże się dodatkowo z koniecznością posiadania świadectwa NIMOZ – Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów, co sprawia, że nie każde biuro projektowe może świadczyć w sposób rzetelny i profesjonalny tego typu usługi.


Projekty instalacji SSWiN

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

  • projektowanie instalacji SSWiN (Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu) oraz
  • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych SSWiN.

Jacek Balana, właściciel biura projektowego z przeszło 30-letnim doświadczeniem w projektowaniu, posiada świadectwo NIMOZ (Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów), dzięki któremu zgodnie z Obwieszczeniem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 19 grudnia 2013 poz. 69 w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu zarządzenia Nr 51 Ministra Kultury i Sztuki w sprawie utworzenia Narodowego Instytutu Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów oraz nadania mu statutu, ma prawo do projektowania instalacji SSWiN (I&HAS) nie tylko obiektów muzealnych, ale również innych obiektów, tj. m.in. biurowce, apartamentowce, wille, obiekty turystyczne, serwerownie, obiekty sakralne i obiekty służb mundurowych czy służby zdrowia.

Projekt instalacji SSWiN dla istniejącego obiektu przygotowywany jest każdorazowo w oparciu o samodzielnie przeprowadzoną wizję lokalną i zapoznanie się z architekturą obiektu. Analizowana jest relacja słońca do elewacji, istnienie zagrożeń wynikających m.in. z pojawienia się światła reflektorów pojazdów zbliżających się do budynku, bliskości zakładów produkcyjnych generujących drgania, przebiegu linii kolejowych, itp. Szczegółowa analiza, choć na pozór nie związana z systemem I&HAS, ma poważne znaczenie w poprawnym doborze urządzeń zabezpieczających.

Zlecenie sprawdzania lub projektowania instalacji I&HAS


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania systemów alarmowych włamania i napadu zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Nota informacyjna