Projektujemy instalacje
elektryczne, teletechniczne i automatyki

dla biznesu i osób prywatnych

 
 

Biuro projektowe instalacji elektrycznych w Krakowie

Krakowskie biuro projektowe EL-TER oferuje projekty instalacji elektrycznych, teletechnicznych i automatyki. Zapraszamy do współpracy w zakresie doradztwa, kosztorysowania, sprawdzania projektów oraz projektowania instalacji niskiego, średniego i wysokiego napięcia.

Dowiedz się więcej

 

EL-TER Jacek Balana

Biuro projektów elektrycznych, teletechnicznych i automatyki EL-TER to jedna z najdłużej istniejących i najbardziej doświadczonych pracowni projektowych w Krakowie. Pracownia projektowa została utworzona przeszło 25 lat temu (w 1993 r.) w Krakowie, przez Jacka Balanę.

Inż. Jacek Balana to jednocześnie m.in.:

 • właściciel pracowni EL-TER,
 • profesjonalny projektant z przeszło 30-letnim doświadczeniem w zakresie projektowania instalacji silnoprądowych i słaboprądowych,
 • rzeczoznawca systemów technicznego zabezpieczenia osób i mienia oraz zarządzania bezpieczeństwem,
 • inspektor nadzoru budowlanego w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych z uprawnieniami budowlanymi (MAP/0384/PWOE/08),
 • posiadaczem licencji pracownika zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia (4-275) oraz koncesji na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych (nr L-0112/12),
 • Prezes 28. Koła Elektroinstalatorów SEP (Oddział w Krakowie),
 • aktywny członek Małopolskiej Izby Inżynierów Budownictwa i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa,
 • autor licznych publikacji w zakresie systemów alarmowych i systemów automatyki przemysłowej,
 • projektant sprawdzający.

Projektanci biura projektowego EL-TER często uczestniczą w szkoleniach branżowych organizowanych m.in. przez SEP, SITP, NIMOZ, POLALARM oraz czołowych producentów i dystrybutorów sprzętów projektowanych instalacji, dzięki czemu są na bieżąco z najnowszymi rozwiązaniami technicznymi oraz wymaganiami prawnymi projektowanych instalacji.

projekty instalacji elektrycznych Kraków

Biuro projektowe elektryczne w Krakowie

Nasza oferta projektowa obejmuje między innymi:

 • instalacje elektryczne wewnętrzne,
 • wewnętrzne linie zasilające (WLZ),
 • instalacje oświetleniowe,
 • stacje transformatorowe,
 • linie kablowe i napowietrzne,
 • instalacje inteligentne,
 • instalacje odgromowe,
 • instalacje teletechniczne,
 • instalacje alarmowe,
 • instalacje przeciwpożarowe,
 • instalacje fotowoltaiczne.

 

W zależności od potrzeb Inwestora i aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących realizacji inwestycji (np. ze środków publicznych) dokumentacja projektowa może obejmować:

 • projekt budowlany (dokument stanowiący podstawę uzyskania opinii, uzgodnień, zgód i pozwoleń, w tym także prawomocnego pozwolenia na budowę)
 • projekt wykonawczy (dokument stanowiący uszczegółowienie rozwiązań przewidzianych w projekcie budowlanym i służący wyborowi wykonawcy robót, zgodnego z prawem wykonania robót budowlanych, kontroli jakości i odbioru zrealizowanych obiektów)
 • dokumentację powykonawczą (pozwolenie na budowę z załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów, opisy i rysunki niezbędne do prawidłowej realizacji budowy, w tym także z naniesionymi zmianami wynikającymi z toku wykonywanych robót oraz operatami geodezyjnymi i geodezyjnymi pomiarami wykonawczymi)
 • dokumentację wspierającą inwestycję (zgody, pozwolenia, projekty, obliczenia techniczne, kosztorysy, wypisy z odpowiednich rejestrów, itd.)

 

Projektowanie instalacji elektrycznych

Usługi projektowania instalacji elektrycznych świadczymy na terenie całej Polski, jednak najczęściej w województwie Małopolskim i Śląskim, szczególnie na obszarze miast: Kraków, Tarnów, Zakopane, Katowice, Gliwice i Częstochowa. Realizujemy zarówno proste przedsięwzięcia, jak i skomplikowane projekty oparte na indywidualnych potrzebach Klientów.

Projekty elektryczne, elektroenergetyczne i teletechniczne świadczone przez biuro projektowe EL-TER charakteryzują się szczególną dokładnością, przejrzystością, zgodnością z aktualnie obowiązującymi przepisami i normami oraz każdorazowo indywidualnym podejściem, gwarantując niejednokrotnie duże oszczędności przy wdrożeniu i eksploatacji instalacji oraz bezpieczeństwo i komfort użytkowania.

Nasze usługi: