Systemy automatyki przemysłowej i budynkowej

W automatyce przemysłowej najczęściej realizowany jest:

 • pomiar temperatury,
 • ciśnienia,
 • wilgotności,
 • zliczanie ilości próbek,
 • zbieranie innych danych (zmienne wartości prądowe lub napięciowe, zmiana częstotliwości, wagi, wypełnienia, składu chemicznego, itp.),
 • zbieranie informacji z podsystemów i poprzez funkcje logiczne (AND, OR, NAND, NOR, NOT czy XOR),
 • wydawanie poleceń do kolejnych podsystemów lub urządzeń wykonawczych,
 • wizualizowanie i zarządzanie zdarzeniami.

 

W automatyce budynkowej najczęściej realizowany jest:

 • pomiar temperatury,
 • ciśnienia,
 • wilgotności,
 • zbieranie innych danych (zmienne wartości prądowe lub napięciowe, zmiana częstotliwości, itp.),
 • zbieranie informacji z podsystemów i poprzez funkcje logiczne (AND, OR) wydawanie poleceń do kolejnych podsystemów lub urządzeń wykonawczych,
 • wizualizowanie i zarządzanie zdarzeniami.

W instalacji automatyki przemysłowej celem instalacji jest uzyskanie wyrobu końcowego o założonych wcześniej parametrach.

W instalacji automatyki budynkowej uzyskanie komfortu cieplnego użytkowników przy zużyciu minimalnej ilości mediów.

Struktura budowy instalacji automatyki przemysłowej jest oparta najczęściej na inteligencji rozproszonej, tzn. rozmieszczone są przestrzeni obiektu w różnych miejscach sterowniki (kontrolery) które zarządzają danym zakresem instalacji, zbierają informacje z modułów wejściowych o zmiennych stanach parametrów technicznych (np. temperatura, wilgotność, wartość prądu elektrycznego, itp.) wydają komendy wykonawcze modułom wyjściowym a poprzez protokół komunikacyjny komunikują się z pozostałymi sterownikami (kontrolerami) efektem czego jest uzyskanie zaprogramowanego wcześniej efektu końcowego.

Istnieje również system inteligencji scentralizowanej opartej na systemie np. Andover Controls (obecnie Andover Continuum – Schneider Electric Corporate). Polega na tym, że główny sterownik łączy się z poszczególnymi kontrolerami i modułami poprzez swoje porty wejściowe. Rozwiązanie to jest często stosowane gdy instalacja jest skupiona na stosunkowo niewielkiej powierzchni oraz wówczas gdy ilość portów wejściowych jest wypełniona powyżej 90% ponieważ tylko wówczas jest atrakcyjne cenowo.


Projekty instalacji automatyki przemysłowej i budynkowej

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

 • projektowanie systemów automatyki przemysłowej i budynkowej oraz
 • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych ww. systemów.

Jacek Balana, jako czynny projektant systemów KD z przeszło 30-letnim doświadczeniem, Rzeczoznawca Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM oraz licencjonowany pracownik zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia (4-275), świadczy profesjonalne usługi projektowe i weryfikacyjne projektów systemów automatyki przemysłowej i budynkowej.

Obsługujemy wyłącznie klientów instytucjonalnych i biznesowych

Zlecenie sprawdzania lub projektowania systemów automatyki


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania systemów automatyki przemysłowej i budynkowej zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, należy kierować na adres mailowy kontakt@el-ter.pl lub do siedziby firmy Jacek Balana EL-TER.

Nota informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Naramie (32-095) ul. Graniczna 505. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.