Systemy automatyki przemysłowej i budynkowej

W automatyce przemysłowej najczęściej realizowany jest:

 • pomiar temperatury,
 • ciśnienia,
 • wilgotności,
 • zliczanie ilości próbek,
 • zbieranie innych danych (zmienne wartości prądowe lub napięciowe, zmiana częstotliwości, wagi, wypełnienia, składu chemicznego, itp.),
 • zbieranie informacji z podsystemów i poprzez funkcje logiczne (AND, OR, NAND, NOR, NOT czy XOR),
 • wydawanie poleceń do kolejnych podsystemów lub urządzeń wykonawczych,
 • wizualizowanie i zarządzanie zdarzeniami.

 

W automatyce budynkowej najczęściej realizowany jest:

 • pomiar temperatury,
 • ciśnienia,
 • wilgotności,
 • zbieranie innych danych (zmienne wartości prądowe lub napięciowe, zmiana częstotliwości, itp.),
 • zbieranie informacji z podsystemów i poprzez funkcje logiczne (AND, OR) wydawanie poleceń do kolejnych podsystemów lub urządzeń wykonawczych,
 • wizualizowanie i zarządzanie zdarzeniami.

W instalacji automatyki przemysłowej celem instalacji jest uzyskanie wyrobu końcowego o założonych wcześniej parametrach.

W instalacji automatyki budynkowej uzyskanie komfortu cieplnego użytkowników przy zużyciu minimalnej ilości mediów.

Struktura budowy instalacji automatyki przemysłowej jest oparta najczęściej na inteligencji rozproszonej, tzn. rozmieszczone są przestrzeni obiektu w różnych miejscach sterowniki (kontrolery) które zarządzają danym zakresem instalacji, zbierają informacje z modułów wejściowych o zmiennych stanach parametrów technicznych (np. temperatura, wilgotność, wartość prądu elektrycznego, itp.) wydają komendy wykonawcze modułom wyjściowym a poprzez protokół komunikacyjny komunikują się z pozostałymi sterownikami (kontrolerami) efektem czego jest uzyskanie zaprogramowanego wcześniej efektu końcowego.

Istnieje również system inteligencji scentralizowanej opartej na systemie np. Andover Controls (obecnie Andover Continuum – Schneider Electric Corporate). Polega na tym, że główny sterownik łączy się z poszczególnymi kontrolerami i modułami poprzez swoje porty wejściowe. Rozwiązanie to jest często stosowane gdy instalacja jest skupiona na stosunkowo niewielkiej powierzchni oraz wówczas gdy ilość portów wejściowych jest wypełniona powyżej 90% ponieważ tylko wówczas jest atrakcyjne cenowo.


Projekty instalacji automatyki przemysłowej i budynkowej

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

 • projektowanie systemów automatyki przemysłowej i budynkowej oraz
 • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych ww. systemów.

Jacek Balana, jako czynny projektant systemów KD z przeszło 30-letnim doświadczeniem, Rzeczoznawca Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM oraz licencjonowany pracownik zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia (4-275), świadczy profesjonalne usługi projektowe i weryfikacyjne projektów systemów automatyki przemysłowej i budynkowej.

Zlecenie sprawdzania lub projektowania systemów automatyki


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania systemów automatyki przemysłowej i budynkowej zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Nota informacyjna