System Kontroli Dostępu - SKD

Każdy System Kontroli Dostępu (SKD) ma swój cel. Główną ideą projektowania i wdrażania Systemów Kontroli Dostępu jest:

 • identyfikacja osób lub pojazdów,
 • niedopuszczenie do przekroczenia granicy chronionego obszaru oraz
 • wywołanie alarmu w sytuacji, gdy granica chronionego obszaru została naruszona bez autoryzacji.

Systemy Kontroli Dostępu można podzielić ze względu:

 • na funkcję (kontrola obszaru – grupa pomieszczeń, lub kontrola pomieszczenia);
 • na wyposażenie (przejście kontrolowane jednostronnie, przejście kontrolowane dwustronnie, śluza).


Projekty instalacji KD

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

 • projektowanie Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz
 • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych KD (Kontroli Dostępu).

Jacek Balana, jako czynny projektant systemów KD z przeszło 30-letnim doświadczeniem, Rzeczoznawca Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM oraz licencjonowany pracownik zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia (4-275) z koncesją na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych nr L-0112/12, świadczy profesjonalne usługi projektowe i weryfikacyjne projektów instalacji Kontroli Dostępu.

Projekty realizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, w tym w szczególności z normą PN-EN 50133-7. Projekty Systemu Kontroli Dostępu (SKD) realizowane są w czterech etapach:

 1. Przeprowadzana jest klasyfikacja zagrożeń obiektu, w którym instalowany będzie System Kontroli Dostępu oraz określane są elementy/pomieszczenia, do których dostęp realizowany będzie przez system kontroli dostępu. Pod rozwagę podnoszone są rozwiązania, których zastosowanie pomoże zmniejszyć ewentualne straty spowodowane przez nieautoryzowany dostęp do pomieszczeń.
 2. Na podstawie analizy przeprowadzonej w pierwszym etapie projektowania, wybierany jest sposób autoryzacji osób wchodzących do każdego z pomieszczeń (kod, karta, biometria) oraz dobierane są urządzenia (klawiatury kodowe, czytniki kart, czytniki linii papilarnych, kontrolery dostępu TCP/IP), które najlepiej spełnią wymagania.
 3. W dalszej kolejności dokonywany jest dobór zamków, przycisków wyjścia, okablowania, oraz, w przypadku instalacji sieciowej (TCP/IP) – projekt sieci i wybór jej elementów (switche, routery, itd.).
 4. Ostatni etap obejmuje projekt rozmieszczenia urządzeń wchodzących w skład Systemu Kontroli Dostępu w pomieszczeniach, w których będą zamontowane czytniki oraz kontrolery dostępu zgodnie z najlepszymi praktykami.

Zlecenie sprawdzania lub projektowania Systemu Kontroli Dostępu


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania SKD zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Nota informacyjna