System Kontroli Dostępu - SKD

Każdy System Kontroli Dostępu (SKD) ma swój cel. Główną ideą projektowania i wdrażania Systemów Kontroli Dostępu jest:

 • identyfikacja osób lub pojazdów,
 • niedopuszczenie do przekroczenia granicy chronionego obszaru oraz
 • wywołanie alarmu w sytuacji, gdy granica chronionego obszaru została naruszona bez autoryzacji.

Systemy Kontroli Dostępu można podzielić ze względu:

 • na funkcję (kontrola obszaru – grupa pomieszczeń, lub kontrola pomieszczenia);
 • na wyposażenie (przejście kontrolowane jednostronnie, przejście kontrolowane dwustronnie, śluza).


Projekty instalacji KD

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

 • projektowanie Systemów Kontroli Dostępu (SKD) oraz
 • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych KD (Kontroli Dostępu).

Jacek Balana, jako czynny projektant systemów KD z przeszło 30-letnim doświadczeniem, Rzeczoznawca Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM oraz licencjonowany pracownik zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia (4-275) z koncesją na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie zabezpieczenia technicznego wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych nr L-0112/12, świadczy profesjonalne usługi projektowe i weryfikacyjne projektów instalacji Kontroli Dostępu.

Projekty realizowane są zgodnie z aktualnie obowiązującym prawem, w tym w szczególności z normą PN-EN 50133-7. Projekty Systemu Kontroli Dostępu (SKD) realizowane są w czterech etapach:

 1. Przeprowadzana jest klasyfikacja zagrożeń obiektu, w którym instalowany będzie System Kontroli Dostępu oraz określane są elementy/pomieszczenia, do których dostęp realizowany będzie przez system kontroli dostępu. Pod rozwagę podnoszone są rozwiązania, których zastosowanie pomoże zmniejszyć ewentualne straty spowodowane przez nieautoryzowany dostęp do pomieszczeń.
 2. Na podstawie analizy przeprowadzonej w pierwszym etapie projektowania, wybierany jest sposób autoryzacji osób wchodzących do każdego z pomieszczeń (kod, karta, biometria) oraz dobierane są urządzenia (klawiatury kodowe, czytniki kart, czytniki linii papilarnych, kontrolery dostępu TCP/IP), które najlepiej spełnią wymagania.
 3. W dalszej kolejności dokonywany jest dobór zamków, przycisków wyjścia, okablowania, oraz, w przypadku instalacji sieciowej (TCP/IP) – projekt sieci i wybór jej elementów (switche, routery, itd.).
 4. Ostatni etap obejmuje projekt rozmieszczenia urządzeń wchodzących w skład Systemu Kontroli Dostępu w pomieszczeniach, w których będą zamontowane czytniki oraz kontrolery dostępu zgodnie z najlepszymi praktykami.

Obsługujemy wyłącznie klientów instytucjonalnych i biznesowych

Zlecenie sprawdzania lub projektowania Systemu Kontroli Dostępu


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania SKD zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, należy kierować na adres mailowy kontakt@el-ter.pl lub do siedziby firmy Jacek Balana EL-TER.

Nota informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Naramie (32-095) ul. Graniczna 505. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.