Sprawdzanie projektów elektrycznych i teletechnicznych

Jedną z usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER jest usługa weryfikacji projektów, w skład której wchodzi:

  • sprawdzanie projektów elektrycznych i teletechnicznych;
  • sprawdzanie opracowań projektowych instalacji elektrycznych i teletechnicznych;

pod kątem ich zgodności z aktualnymi przepisami i normami.

Projektant sprawdzający

Projektant sprawdzający

Analiza dokumentacji projektowej (projektów i opracowań projektowych) świadczona jest przez projektanta sprawdzającego z bogatą wiedzą branżową i przeszło 30-letnim doświadczeniem – Jacka Balana.

Zlecenie weryfikacji projektów i dokumentacji projektowych


W celu uzyskania indywidualnej wyceny realizacji usługi sprawdzania opracowań projektowych i projektów elektrycznych i teletechnicznych zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Nota informacyjna