System Detekcji Gazów - SDG

Podstawowym zadaniem Systemu Detekcji Gazu (SDG) jest ochrona mienia, zdrowia oraz życia osób przebywających w zagrożonych pomieszczeniach:

 • pochodzące ze spalin samochodowych (tlenki azotu oraz tlenek węgla,potocznie zwany czadem, są gazami silnie trującymi),
 • pojawienie się gazu palnego pochodzącego z instalacji LPG w samochodach (w stężeniach bliskich 1,7% objętościowo może stanowić realne zagrożenie związane z wybuchem).

Systemy detekcyjne gazów można podzielić na trzy główne grupy:

 1. system detekcji gazu w układach przemysłowych,
 2. systemy detekcji gazów toksycznych, oraz
 3. systemy detekcji gazów wybuchowych.

Wielu producentów mimo wysokich obostrzeń normatywnych proponuje wiele rozwiązań systemowych. Do najczęściej spotykanych należą:

 • system rozproszony, oparty na usieciowionych centralach, z których każda lokalnie obsługuje daną grupę detektorów;
 • system zintegrowany, gdzie do jednego punktu (jakim jest centrala) doprowadzone jest okablowanie z wszystkich detektorów (czujek).

W układzie podstawowym Systemy Detekcji Gazów składają się z:

 • centrali,
 • okablowania,
 • sygnalizatorów optyczno-akustycznych,
 • tablic informacyjnych oraz
 • wyjść przekaźnikowych do sterowania wentylacją.


Projekty instalacji Systemu Detekcji Gazów

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

 • projektowanie instalacji SDG (Systemu Detekcji Gazów) oraz
 • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych Systemu Detekcji Gazu.

System Detekcji Gazów projektowany przez biuro projektowe EL-TER, poza odpowiednim doborem centrali, okablowania, sygnalizatorów, tablic i wyjść przekaźnikowych do sterowania wentylacją, obejmuje również zaprojektowanie systemu oddymiania. Profesjonalny projekt oddymiania posłuży do niezawodnego i w pełni zautomatyzowanego odprowadzenia ciepła, zabezpieczając przed zadymieniem drogi ewakuacyjne i umożliwiając bezpieczną ewakuację i sprawność pracy służb ratunkowych.

Jacek Balana, jako doświadczony i czynny projektant instalacji SDG, Rzeczoznawca Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM oraz aktywny członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, w swojej przeszło 30-letniej karierze projektanta zaprojektował wiele skutecznych Systemów Detekcji Gazów, zarówno dla obiektów mieszkalnych, jak i biurowych, przemysłowych, handlowych, turystycznych, sakralnych, muzealnych i służb mundurowych i służby zdrowia.

Obsługujemy wyłącznie klientów instytucjonalnych i biznesowych

Zlecenie sprawdzania lub projektowania instalacji SDG


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania Systemu Detekcji Gazów wraz z systemem oddymiania zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, należy kierować na adres mailowy kontakt@el-ter.pl lub do siedziby firmy Jacek Balana EL-TER.

Nota informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Naramie (32-095) ul. Graniczna 505. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.