System Detekcji Gazów - SDG

Podstawowym zadaniem Systemu Detekcji Gazu (SDG) jest ochrona mienia, zdrowia oraz życia osób przebywających w zagrożonych pomieszczeniach:

 • pochodzące ze spalin samochodowych (tlenki azotu oraz tlenek węgla,potocznie zwany czadem, są gazami silnie trującymi),
 • pojawienie się gazu palnego pochodzącego z instalacji LPG w samochodach (w stężeniach bliskich 1,7% objętościowo może stanowić realne zagrożenie związane z wybuchem).

Systemy detekcyjne gazów można podzielić na trzy główne grupy:

 1. system detekcji gazu w układach przemysłowych,
 2. systemy detekcji gazów toksycznych, oraz
 3. systemy detekcji gazów wybuchowych.

Wielu producentów mimo wysokich obostrzeń normatywnych proponuje wiele rozwiązań systemowych. Do najczęściej spotykanych należą:

 • system rozproszony, oparty na usieciowionych centralach, z których każda lokalnie obsługuje daną grupę detektorów;
 • system zintegrowany, gdzie do jednego punktu (jakim jest centrala) doprowadzone jest okablowanie z wszystkich detektorów (czujek).

W układzie podstawowym Systemy Detekcji Gazów składają się z:

 • centrali,
 • okablowania,
 • sygnalizatorów optyczno-akustycznych,
 • tablic informacyjnych oraz
 • wyjść przekaźnikowych do sterowania wentylacją.


Projekty instalacji Systemu Detekcji Gazów

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

 • projektowanie instalacji SDG (Systemu Detekcji Gazów) oraz
 • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych Systemu Detekcji Gazu.

System Detekcji Gazów projektowany przez biuro projektowe EL-TER, poza odpowiednim doborem centrali, okablowania, sygnalizatorów, tablic i wyjść przekaźnikowych do sterowania wentylacją, obejmuje również zaprojektowanie systemu oddymiania. Profesjonalny projekt oddymiania posłuży do niezawodnego i w pełni zautomatyzowanego odprowadzenia ciepła, zabezpieczając przed zadymieniem drogi ewakuacyjne i umożliwiając bezpieczną ewakuację i sprawność pracy służb ratunkowych.

Jacek Balana, jako doświadczony i czynny projektant instalacji SDG, Rzeczoznawca Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM oraz aktywny członek Małopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa, w swojej przeszło 30-letniej karierze projektanta zaprojektował wiele skutecznych Systemów Detekcji Gazów, zarówno dla obiektów mieszkalnych, jak i biurowych, przemysłowych, handlowych, turystycznych, sakralnych, muzealnych i służb mundurowych i służby zdrowia.

Zlecenie sprawdzania lub projektowania instalacji SDG


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania Systemu Detekcji Gazów wraz z systemem oddymiania zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Nota informacyjna