Stałe Urządzenia Gaśnicze Aerozolowe - SUG-A

Aerozolowe SUG stanowią generację bardzo efektywnych środków stosowanych do gaszenia wszystkich grup pożarów, z wyjątkiem grupy pożarowej D. Wykonano wiele wdrożeń z ich zastosowaniem, a skuteczność gaszenia została wielokrotnie potwierdzona, gdy zapobiegły ogromnym stratom powstającym w wyniku pożaru. Prawidłowo zaprojektowana, wykonana i serwisowana instalacja pozwala skutecznie ugasić pożary ze wszystkich grup pożarowych A, B, C i F.

Zasada działania aerozolowych środków gaśniczych polega na przerwaniu reakcji spalania poprzez związanie wolnych rodników palenia związkami powstałymi z przetworzenia ciała stałego.

Dzięki rekombinacji i wiązaniu wolnych rodników pożar zostaje szybko zatrzymywany.

Inhibitorami reakcji spalania aerozolowych środków gaśniczych są powszechnie występujące sole nieorganiczne zawierające metale alkaliczne rozdrobnione do wielkości nanocząstek (<100nm). Dielektryczne nanocząsteczki inhibitora posiadają specyficzne właściwości, które w zakresie gaszenia pożaru przewyższają dotychczasowe:

  • systemy konwencjonalne (wodne, mgłowe),
  • systemy gazowe (C02) oraz
  • systemy gazowe oparte na inhibitorach takich jak: FM 200, tribromochoroetan, dibromodichloroetan itp.

Nanoproszki mają zdolność do dużej penetracji środowiska pożarowego i w przeciwieństwie do gazów nie rozcieńczają się, przez co przez dłuższy czas mogą przebywać w przestrzeni otwartej. Gazowe środki gaśnicze wymagają, bowiem stosowania zwartych przestrzeni. W szczególności środki oparte na C02 są w chwili obecnej wycofywane ze stref ZL z racji ich właściwości trujących.

Z kolei proszkowe i ciekłe środki gaśnicze opadają i tym samym tracą efektowność gaszenia. Z racji właściwości dielektrycznych, aerozolowe systemy gaśnicze nadają się w szczególności do gaszenia pożarów urządzeń elektrycznych znajdujących się pod napięciem (certyfikat do 36 kV) oraz urządzeń komputerowych bez potrzeby ich wyłączania (serwerownie). Do takich celów nie nadają się wodne systemy gaśnicze. Dzięki zastosowaniu SUG-A wyeliminowane zostało ryzyko zniszczeń w gaszonym mieniu (np. poprzez zalanie wodą) oraz porażeń elektrycznych. Nie ma także konieczności utrzymywania wysokiej szczelności pomieszczeń dla osiągnięcia skutecznych stężeń gaśniczych. Co więcej, gaszenie pożarów aerozolami gaśniczymi nie zmniejsza poziomu tlenu w powietrzu.


Projekty instalacji gaszenia aerozolem

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

  • projektowanie aerozolowych systemów gaśniczych oraz
  • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych SUG-A.

Usługi realizowane są przez Jacka Balanę – projektanta z przeszło 30-letnim doświadczeniem, aktywnego członka Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa oraz Rzeczoznawcę Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM.

Obsługujemy wyłącznie klientów instytucjonalnych i biznesowych

Zlecenie sprawdzania lub projektowania aerozolowych systemów gaśniczych


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania stałych urządzeń gaśniczych aerozolowych zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, należy kierować na adres mailowy kontakt@el-ter.pl lub do siedziby firmy Jacek Balana EL-TER.

Nota informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Naramie (32-095) ul. Graniczna 505. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.