System dozorowy - CCTV

System dozorowy CCTV przez lata dorobił się wielu określeń. Często nazywany jest równie jako: system monitoringu, telewizja dozorowa, telewizja przemysłowa, czy nadzór wideo. Poprawną nazwą tegoż systemu jest przedstawiona w normie: PN-EN 50132-1: 2012P nazwa: "System dozorowy CCTV".

Ideą wdrażania systemu monitoringu CCTV jest poprawa bezpieczeństwa w i wokół obiektu. Systemy telewizji przemysłowej mogą zabezpieczać różne typy mienia.

Możemy wyróżniać monitoring biura, parkingów, garaży podziemnych, monitoring hoteli, kin, muzeów, obiektów sakralnych oraz monitoring obiektów mieszkalnych (np. osiedli wielorodzinnych lub domów i mieszkań).


Projekty instalacji CCTV

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

 • projektowanie instalacji CCTV (systemu dozorowego) oraz
 • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych systemu telewizji dozorowej (telewizji przemysłowej, nadzoru wideo).

Projekt systemu dozorowego CCTV autorstwa biura projektowego EL-TER zawsze poprzedzony jest m.in.:

 • analizą architektury obiektu i miejsc szczególnie ważnych z punktu widzenia zagrożenia (np. miejscami wyłączonymi z zapisu jako strefy prywatne),
 • doborem rozwiązań co do obudów kamer standardowych czy wandalo-odpornych,
 • sposobem zasilenia kamer i doborem medium transmisyjnego oraz
 • sprawdzeniem technologii wykonania kamery.

W uzgodnieniu z Inwestorem projektujemy i opracowanie projektowe dopasowane do indywidualnych potrzeb system monitoringu, który swoim zakresem obejmuje m.in.:

 •  dobór pojemności nośników pamięci systemu w oparciu o założony czas przechowywania alarmu,
 • zabezpieczenie dostępu do konfiguracji systemu i odczytu danych archiwalnych przez wskazany przez Inwestora personel,
 • przystosowanie systemu do pracy ciągłej z uwzględnieniem możliwości pracy przy zaniku zasilania podstawowego,
 • określenie prealarmu w zapisie zdarzeń,
 • ewentualne zastosowanie dodatkowego równoległego systemu dla kopii zapasowej nagrań,
 • fizyczne zabezpieczenie urządzeń rejestrujących przed dostępem osób niepowołanych,
 • dobór kamer z własnymi kartami pamięci SD (ang. Secure Digital), które umożliwią zapis w sytuacji przerwy medium komunikacyjnego,
 • określenie ilości kamer, które jednocześnie będą odtwarzane na ekranach monitorów,
 • określenie rozdzielczości odtwarzanego obrazu zapisanego w archiwum,
 • określenie kryteriów wyszukiwania zdarzeń w nagraniach (np.: czas, data, element ubioru, itp.),
 • możliwość drukowania pojedynczych klatek z zapisu,
 • możliwość podłączenia systemu z programami integrującymi system dozorowy z np. systemem pożarowymsystemem alarmowym sygnalizacji włamania i napadu czy systemem kontroli dostępu.

Jacek Balana, jako czynny projektant systemów monitoringu z przeszło 30-letnim doświadczeniem, Rzeczoznawca Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM oraz licencjonowany pracownik zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia (4-275), świadczy usługi projektowe i weryfikacyjne projektów systemów dozorowych CCTV na najwyższym poziomie.

Obsługujemy wyłącznie klientów instytucjonalnych i biznesowych

Zlecenie sprawdzania lub projektowania instalacji monitoringu przemysłowego


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania systemu dozorowego CCTV zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, należy kierować na adres mailowy kontakt@el-ter.pl lub do siedziby firmy Jacek Balana EL-TER.

Nota informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Naramie (32-095) ul. Graniczna 505. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.