Systemy Sygnalizacji Pożaru - SSP

Instalacja sygnalizacji pożaru jest wymagana:

  • w obiektach określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w § 28. 1. (Dz. U. 2010., nr109, poz.719),
  • w obiektach muzealnych oraz zabytkach budowlanych, wyznaczonych przez Generalnego Konserwatora Zabytków w uzgodnieniu z Komendantem Głównym Państwowej Straży Pożarnej (zgodnie z Dz. U. 2003. Nr 121, poz.1138, § 23 – wpisanych na „listę zabytków”),
  • w obiektach, których układ architektoniczny nie pozwala spełnić wymagania Prawa Budowlanego (Dz. U. 1994. nr 89, poz.414 z późniejszymi zmianami).

W ramach odstępstwa, na bazie wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego oraz do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym, odpowiednio do przedmiotu tej ekspertyzy może zaistnieć konieczność zastosowania SSP.

Podstawowymi korzyściami jakie Systemy Sygnalizacji Pożaru niosą ze sobą jest ochrona pożarowa i bezpieczeństwo oraz… znaczne zniżki w ubezpieczeniu.

Na polskim rynku istnieje wielu producentów i dystrybutorów systemów sygnalizacji pożaru. Choć dla przeciętnego użytkownika różnica pomiędzy nimi jest widoczna jedynie w cenie i wyglądzie, to u profesjonalnego projektanta Systemów Sygnalizacji Pożaru wygląda to zgoła inaczej.


Projekty instalacji SSP

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

  • projektowanie Systemów Sygnalizacji Pożaru (SSP) oraz
  • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych systemów antypożarowych SSP.

Jacek Balana, jako czynny projektant SSP z przeszło 30-letnim doświadczeniem, Rzeczoznawca Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM oraz licencjonowany pracownik zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia (4-275), świadczy profesjonalne usługi projektowe i weryfikacyjne projektów instalacji Systemów Sygnalizacji Pożaru.

ROP instalacja SSP

W doborze odpowiednich elementów SSP każdorazowo uwzględniamy m.in.:

  • parametry centrali i innych urządzeń wchodzących w skład SSP,
  • gwarancję urządzeń i zakres tejże gwarancji,
  • przeznaczenie urządzeń i możliwość zastosowania w konkretnym obiekcie,
  • przeprowadzone badania pod kątem czułości na charakter dymu TF  (Test Fire), czy parametrów temperaturowych (wg PN-EN 54-7) oraz własne, przeszło 30-letnie doświadczenie,
  • stosunek jakości do ceny,

projektując skuteczne Systemy Sygnalizacji Pożaru dla obiektów mieszkalnych, obiektów biurowych, obiektów przemysłowych, obiektów sakralnych, obiektów muzealnych, obiektów służby zdrowia i innych, głównie na terenie Małopolski (w szczególności w Krakowie, Tarnowie i Zakopanem) oraz w województwach: Mazowieckim, Śląskim, Podkarpacki, Dolnośląskim, Opolskim i Świętokrzyskim.

Zlecenie sprawdzania lub projektowania Systemu Sygnalizacji Pożaru


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania SSP zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Nota informacyjna