Systemy Sygnalizacji Pożaru - SSP

Systemy Sygnalizacji Pożaru, podobnie jak Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze, projektujemy od blisko 20 lat. Pełniąc funkcję kierownika robót dbamy o poprawność wykonania instalacji, a jako inspektor nadzoru dokonujemy weryfikacji poprawności wykonania systemu, pomiarów natężenia dźwięku i rozmieszczenia świetlnych sygnalizatorów dedykowanych dla osób niesłyszących. 

Nasza wiedza i doświadczenie wraz z uzyskanymi licencjami i tytułami (Rzeczoznawca Systemów Technicznego Zabezpieczenia Osób i Mienia oraz Zarządzania Bezpieczeństwem Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Zabezpieczeń Technicznych i Zarządzania Bezpieczeństwem POLALARM, licencjonowany pracownik zabezpieczenia technicznego drugiego stopnia (4-275)) pozwalają na samodzielne świadczenie profesjonalnych usług projektowych i weryfikowania poprawności projektów instalacji Systemów Sygnalizacji Pożaru.

Zapewniamy:

  • szczegółową analizę zagrożeń wynikających z rodzajów materiałów składowanych w pomieszczeniach i właściwy dobór  czujek o odpowiednim stopniu przydatności (m.in.: czujki optyczne dymu, czujki jonizacyjne, czujki ciepła (temperatury), czujki płomienia (ultrafioletowe i podczerwieni), czujki liniowe temperatury (sensoryczne i sensometryczne), czujki liniowe optyczne, czujki multisensorowe, czujki zasysające);
  • projekt Systemu Sygnalizacji Pożaru wynikający z ekspertyzy rzeczoznawcy ds. ochrony pożarowej dotyczący odstępstw od wymagań zawartych w Warunkach Technicznych (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. nr 76 poz. 690);
  • stosowanie najnowszych rozwiązań technicznych poprawiających bezpieczeństwo osób w sytuacjach zagrożenia (np. wibrującej poduszki w pokojach hotelowych dla osób niesłyszących);
  • projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.;
  • przygotowanie kosztorysu i przedmiarów;
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
  • udział w czynnościach odbiorowych instalacji SSP;
  • doradztwo w zakresie wyboru producenta SSP.

Specjalizujemy się w projektowaniu SSP dla hoteli, galerii handlowych, parkingów podziemnych o powierzchni większej niż 1500 m2 i parkingów dwupoziomowych, szpitali, biurowców wysokościowych, jednostek wojskowych oraz obiektów sakralnych.

Obsługujemy wyłącznie klientów instytucjonalnych i biznesowych

Zlecenie sprawdzania lub projektowania Systemu Sygnalizacji Pożaru


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania SSP zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, należy kierować na adres mailowy kontakt@el-ter.pl lub do siedziby firmy Jacek Balana EL-TER.

Nota informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Naramie (32-095) ul. Graniczna 505. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.