Dźwiękowy System Ostrzegawczy - DSO

Projektujemy Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze oraz sprawdzamy poprawność projektów od 2001 roku. Jako biuro projektowe dbamy o poprawne przygotowanie projektu instalacji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jako kierownik robót dbamy o poprawność wykonania instalacji, natomiast jako inspektor nadzoru dokonujemy weryfikacji poprawności wykonania systemu i pomiarów zrozumiałości mowy (RASTI, STI).

Nasze blisko 20-letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji DSO, w połączeniu ze sprawowaniem funkcji kierownika robót oraz inspektora nadzoru gwarantuje poprawne przygotowanie projektu, nawet tego najbardziej skomplikowanego.

Zapewniamy:

  • przygotowanie kosztorysu i przedmiarów;
  • projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.;
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
  • udział w czynnościach odbiorowych instalacji;
  • doradztwo w zakresie wyboru producenta DSO.

Specjalizujemy się w projektowaniu Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych dla hoteli, galerii handlowych, szpitali i biurowców wysokościowych w całej Polsce. Swoje projekty opieramy m.in. na systemach dostarczanych przez takie firmy jak: Ambient, Bosch Security Systems, TOA.

Obsługujemy wyłącznie klientów instytucjonalnych i biznesowych

Zlecenie sprawdzania lub projektowania instalacji DSO


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania instalacji DSO zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, należy kierować na adres mailowy kontakt@el-ter.pl lub do siedziby firmy Jacek Balana EL-TER.

Nota informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Naramie (32-095) ul. Graniczna 505. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.