Dźwiękowy System Ostrzegawczy - DSO

Dźwiękowy System Ostrzegawczy (DSO) to system nagłośnieniowy służący do głosowego powiadomienia osób przebywających w budynku o ewentualnym wystąpieniu zagrożenia takiego jak np.:

  • pożar,
  • akt terrorystyczny, czy
  • inny stan, który może mieć wpływ na bezpieczeństwo ludzi przebywających w budynku.

Poprzez nadawane komunikaty głosowe zapewnia on możliwość w sposób automatyczny (dzięki współpracy z systemem sygnalizacji pożaru - SSP) lub manualny (przekazanie komunikatów przez uprawnioną osobę kierującą akcją ratowniczą) sprawną, skuteczną i bezpieczną ewakuację osób przebywających w obiekcie.

Od zwykłych systemów nagłośnieniowych (PA – Public Address) system DSO różni się dużo wyższymi wymaganiami odnośnie parametrów akustycznych, samokontroli i redundancji, zasilania awaryjnego czy odporności na różnego rodzaju zakłócenia. Specjalnie wykonane muszą być też głośniki, kable, trasy kablowe i systemy ich mocowania tak, aby w warunkach pożaru przez określony czas zapewnić prawidłowe działanie systemu i jego funkcję ewakuacyjną.

W związku z tym, każdy instalowany system DSO (czy materiał instalacyjny) musi zostać odpowiednio przebadany i posiadać aktualne Certyfikaty i Świadectwa Dopuszczenia wydane przez Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej (CNBOP). Zgodnie z PN-EN 60849 par.4., aby system DSO był w stanie niezawodnie przekazać do zagrożonej strefy sygnały i komunikaty o niebezpieczeństwie w sposób automatyczny lub sterowany przez uprawnioną osobę, powinien posiadać:

  • ciągły nadzór istotnych elementów i obwodów,
  • możliwość pracy w warunkach awaryjnych (np. przy częściowym uszkodzeniu lub przy braku zasilania podstawowego),
  • przekazywanie informacji w oparciu o określone priorytety (najważniejszy priorytet posiada mikrofon strażaka, następny to automatycznie nadawane komunikaty, a na końcu to ewentualnie nadawany podkład muzyczny),
  • odpowiednią odporność na oddziaływanie warunków środowiska (jak np.: temperatura otoczenia od -5°C do +40°C i wilgotność względna od 25% do 90%).

Projekty instalacji DSO

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

  • projektowanie instalacji DSO (Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego) oraz
  • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych DSO.

Usługa projektowania Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego odbywa się po wcześniejszej analizie wskazań ekspertyzy technicznej właściwej jednostki badawczo-rozwojowej albo rzeczoznawcy budowlanego i rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, uzgodnionych z właściwym komendantem wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej lub państwowym wojewódzkim inspektorem sanitarnym.

Jacek Balana, jako właściciel biura EL-TER, doświadczony projektant oraz rzeczoznawca budowlany z uprawnieniami państwowymi ds. robót instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych samodzielnie przeprowadza ekspertyzy techniczne i w porozumieniu z inwestorem oraz kierownikiem budowy realizuje projekt wraz z opracowaniem projektowym Dźwiękowego Systemu Ostrzegawczego m.in. dla w obiektów określonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w § 29. 1. (Dz. U. 2010. Nr.109, poz.719) oraz obiektów, w których inwestor zażyczy sobie wdrożenia takiego systemu nagłośnieniowego.

Zlecenie sprawdzania lub projektowania instalacji DSO


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania instalacji DSO zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Nota informacyjna