Dźwiękowy System Ostrzegawczy - DSO

Projektujemy Dźwiękowe Systemy Ostrzegawcze oraz sprawdzamy poprawność projektów od 2001 roku. Jako biuro projektowe dbamy o poprawne przygotowanie projektu instalacji, zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Jako kierownik robót dbamy o poprawność wykonania instalacji, natomiast jako inspektor nadzoru dokonujemy weryfikacji poprawności wykonania systemu i pomiarów zrozumiałości mowy (RASTI, STI).

Nasze blisko 20-letnie doświadczenie w projektowaniu instalacji DSO, w połączeniu ze sprawowaniem funkcji kierownika robót oraz inspektora nadzoru gwarantuje poprawne przygotowanie projektu, nawet tego najbardziej skomplikowanego.

Zapewniamy:

  • przygotowanie kosztorysu i przedmiarów;
  • projekt wykonawczy uzgodniony z rzeczoznawcą ds. ppoż.;
  • przygotowanie dokumentacji powykonawczej;
  • udział w czynnościach odbiorowych instalacji;
  • doradztwo w zakresie wyboru producenta DSO.

Specjalizujemy się w projektowaniu Dźwiękowych Systemów Ostrzegawczych dla hoteli, galerii handlowych, szpitali i biurowców wysokościowych w całej Polsce. Swoje projekty opieramy m.in. na systemach dostarczanych przez takie firmy jak: Ambient, Bosch Security Systems, TOA.

Zlecenie sprawdzania lub projektowania instalacji DSO


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania instalacji DSO zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Nota informacyjna