Sieć strukturalna

Sieć strukturalna jest dedykowana dla budynków biurowych (PN-EN 50173-2) zawiera do trzech systemów okablowania: kampusowy, szkieletowy, budynkowy szkieletowy.

Dla celów uporządkowania opisowego nazw własnych elementów sieci strukturalnej w ramach struktury hierarchicznej okablowania strukturalnego przyjęto nazewnictwo:

 • CD – Campus Distribution – Punkt Dystrybucyjny Kampusowy
 • BD – Building Distribution – Punkt Dystrybucyjny Budynkowy
 • FD – Floor Distribution – Punkt Dystrybucyjny Piętrowy
 • CP – Consolidation Point – Punkt Pośredni
 • TO – Telecommunication Outlet – Gniazdo Telekomunikacyjne

Struktura okablowania domowego i mieszkaniowego (PN-EN 50173-4) przedstawia opisy elementów w następujący sposób:

 • HD – Dystrybutor domowy
 • SHD – Wtórny Dystrybutor Domowy
 • TO – Gniazdo Telekomunikacyjne
 • BO – Gniazdo Szerokopasmowe
 • MATO – Gniazdo multimedialne


Projekty okablowania strukturalnego

Wśród usług świadczonych przez biuro projektowe EL-TER są:

 • projektowanie okablowania strukturalnego oraz
 • sprawdzanie projektów i opracowań projektowych sieci strukturalnej.

Przy określaniu ilości i rozmieszczenia punktów końcowych bardzo pomocne jest doświadczenie zdobyte w tego typu projektach. Dla wszystkich Punktów Dystrybucyjnych zapewniamy co najmniej po jednym wydzielonym obwodzie zasilającym na szafę oraz odpowiednie uziemienie.

Główne ciągi, gdzie znajduje się duża ilość kabli, koordynujemy je z trasami sieci elektrycznej i wentylacyjnej/klimatyzacyjnej.

Nasza znajomość obowiązujących przepisów i norm oraz ogromne doświadczenie w realizacji projektów okablowania strukturalnego pozwala świadczyć usługi projektowe i weryfikacyjne na najwyższym poziomie. Potwierdza to uzyskanie przez Jacka Balanę, właściciela biura EL-TER, certyfikatu instalatora systemu okablowania strukturalnego PowerLink.

Obsługujemy wyłącznie klientów instytucjonalnych i biznesowych

Zlecenie sprawdzania lub projektowania sieci strukturalnej


W celu uzyskania wyceny realizacji usługi sprawdzania lub projektowania sieci strukturalnej zapraszamy do kontaktu:

Pracujemy: pon-pt: 8:00 - 16:00

Czytaj więcej

Dane będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody. Zostałem poinformowany, iż wyrażona zgoda może zostać przeze mnie wycofana w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania moich danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej przeze mnie zgody, przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych we wskazanym wyżej celu, należy kierować na adres mailowy kontakt@el-ter.pl lub do siedziby firmy Jacek Balana EL-TER.

Nota informacyjna

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jacek Balana EL-TER z siedzibą w Naramie (32-095) ul. Graniczna 505. Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie dokonywane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie - przetwarzanie danych jest niezbędne w celu realizacji umowy lub przed jej zawarciem. W przypadku wyrażenia powyższej zgody, dane będą również wykorzystywane do przesyłania treści marketingowych. Dane osobowe będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności. Informujemy, iż ma Pani/Pana możliwość dostępu do swoich danych, w celu ich sprostowania i usunięcia oraz żądania ograniczenia ich przetwarzania ze względu na swoją szczególną sytuację, wycofania udzielonej zgody w każdym momencie, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych, a także wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeżeli przetwarzanie Pani/Pana danych będzie naruszało przepisy o ochronie danych osobowych. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw trzecich i innym odbiorcom oraz nie będą podlegać profilowaniu, w tym automatycznemu podejmowaniu decyzji. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji ww. celów.